Delta Healthcare Consulting beschikt over een netwerk van studiecoördinatoren en studieverpleegkundigen die zowel in het ziekenhuis als bij de patiënt thuis belangrijke studietaken voor hun rekening nemen.

Clinical trial site services

Onze studiecoördinatoren staan in voor de planning en het beheer van de klinische studie bij u op de site. Dit vanaf het inititiatievisit tot het close-out visit. Ze staan mee in voor de selectie van de patiënten, screening en studiegerelateerde activiteiten zoals bloednames, ECG, staalverwerking en –verzending, …. Verder zorgen ze voor de datacollectie en –management en staan ze in voor de opvolging van de (serious) adverse events.

De ervaring van onze studiecoördinatoren rijkt van fase 1 tot fase 4 klinische studies en ze werken steeds volgens de ICH-GCP standaarden.

De studiecoördinator kan zowel ingeschakeld worden voor het uitvoeren van een volledige studie, als voor het opvangen van pieken in werkdruk. Met de inschakeling van één van onze studiecoördinatoren slagen de studiecentra er ook in aanvullende onderzoeksexpertise in huis te halen.

Clinical trial home care services

Delta Healthcare Consulting beschikt over een netwerk van studieverpleegkundigen in België en Nederland die de patiënten thuis in het kader van de klinische studie gaan bezoeken. Dit heeft zowel voor het studiecentrum als voor de patiënt verschillende voordelen:

  • Een huisbezoek is voor de patiënt veel aangenamer dan een ziekenhuisbezoek wat resulteert in een makkelijkere recrutering, hogere compliance en minder drop-out.
  • Al onze verpleegkundigen werken volgens dezelfde hoge standaarden en zijn in het bezit van een ICH-GCP training.

 

Delta Healthcare Consulting offers you a network of clinical study coordinators and nurses who take over important study related tasks. Both in the hospital and at the patient’s home.

Clinical trial site services

Our study coordinators assume responsibility for the planning and supervision of your clinical study on site. From the initiation visit through the close out visit. They handle the selection and screening of the patients and other study related activities, such as blood sampling, ECG’s, sample processing and transport, …. They also take care of data collection and management as well as handling the tracking of any (serious) adverse events.

The expertise of our study coordinators ranges from phases 1 through 4 clinical studies. All of their work is performed according to the ICH-GCP standards.

Our study coordinators can carry out entire studies, or they can act as reinforcements during peak moments. Having one of our study coordinators to reinforce your team, means that your study centre is benefited by bringing supplemental expertise inhouse.

Clinical trial home care services

Delta Healthcare Consulting has a network of study nurses in Belgium and the Netherlands which perform clinical study related home visits to patients. This benefits the study centre as well as the patient:

  • For the patient, a home visit is much more pleasant than a hospital visit. And this results in fruitful recruiting, higher compliance and less drop out.
  • All our nurses work in accordance with the same high standards, and they have all successfully completed an ICH-GCP training.